Premier

per-1-350x245
  • بهره گیری از روش HPLC Boronate Affinity
  • عدم تداخل هموگلوبین های واریانت
  • انجام هر تست ظرف 66 ثانیه
  • دارای 220 جایگاه نمونه و یک جایگاه اورژانس
  • دارای CV زیر 2 درصد
  • دارای سیستم سوراخ کننده اتوماتیک جهت سوراخ نمودن درب لوله های نمونه های خون تام
  • انجام رقیق سازی نمونه های خون تام به صورت تمام اتومات توسط دستگاه
  • مجهز به سیستم Auto Verification جهت تحلیل اتوماتیک کروماتوگراف
  • دارای بارکد خوان داخلی جهت خوانش تمامی Reagent ها
  • دارای تاییدیه های FDA، NGSP ، IFCC و CE

ویژگی ها

رنگ سفید
حجم Big
وزن 130 پوند