Premier

Premierweb-(3)
بهره گیری از روش HPLC Boronate Affinity عدم تداخل هموگلوبین های واریانت انجام هر تست ظرف 66 ثانیه دارای 220 جایگاه نمونه و یک جایگاه اورژانس دارای CV زیر 2 درصد دارای سیستم سوراخ کننده اتوماتیک جهت سوراخ نمودن درب لوله های نمونه های خون تام انجام رقیق سازی نمونه های خون تام به صورت تمام اتومات توسط دستگاه مجهز به سیستم Auto Verification جهت تحلیل اتوماتیک کروماتوگراف دارای بارکد خوان داخلی جهت خوانش تمامی Reagent ها دارای تاییدیه های FDA، NGSP ، IFCC و CE
بیشتر

Alegria

Alegriaweb
قابلیت گذاشتن نمونه ها به صورت Random Access بدون نیاز به هیچگونه کالیبراسیون دستگاه توسط اپراتور انجام بیش از 130 نوع تست متنوع در زمینه بیماریهای خود ایمنی و عفونی دارای کنترل کیفی مجزا برای هر تست استریپ توانایی گذاشتن 30 تست متنوع در یک Run کاری
بیشتر

DYNEX DS2

DS2web-(1)
با قابلیت Pipetting با CV زیر 3 درصد به هر میزان بیش از 5 لاندا با قابلیت انجام 24 نوع تست به صورت هم زمان مجهز به سیستم لخته یاب (ESP Technology) توانایی قرائت تا OD 3 با CV کمتر از 1% مجهز به سیستم Super Sweep جهت مینیمم کردن حجم مایع باقی مانده در کف well تا 3 لاندا دارای اینکوباتورهای صفحه ای با قابلیت تامین دمای 50-20 دارای شیکر مجزا برای هر پلیت دارای شش جایگاه فیلتر (405 الی 690 نانومتر) دارای 100 جایگاه نمونه با قابلیت Continuous Loading نمونه ها در حین انجام آزمایش
بیشتر